Działanie paneli słonecznych

Panele słoneczne działają poprzez przechwytywanie energii słonecznej i przekształcanie jej w energię elektryczną. Energia elektryczna jest następnie przechowywana w magazynie energii elektrycznej, którego można użyć do zasilania urządzeń podczas gdy słońce jest niżej na horyzoncie lub po zmroku. Panele słoneczne mogą być używane do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń, takich jak żarówki, wentylatory, komputery i lodówki. Są one szczególnie przydatne w miejscach, w których dostęp do tradycyjnej energii elektrycznej jest ograniczony lub niedostępny.

Panele słoneczne składają się z ogniw fotowoltaicznych, które przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. Każde ogniwo fotowoltaiczne składa się z dwóch warstw krzemu – półprzewodnikowej i przewodzącej – umieszczonych na siatce metalowej. Warstwa półprzewodnikowa ma zdolność do absorbowania cząsteczek fotonów, które są cząstkami światła słonecznego. Gdy fotony się zderzają, przenoszą swoją energię na elektrony w warstwie półprzewodnikowej. Elektrony są następnie przenoszone do warstwy przewodzącej, gdzie tworzą prąd elektryczny.

Panele słoneczne mogą być podłączone do magazynu energii elektrycznej, którego można użyć do zasilania urządzeń w momencie, gdy nie ma dostępu do światła słonecznego. Magazyn energii elektrycznej jest podłączony do paneli słonecznych poprzez przewody i działa jak akumulator. Magazyny energii elektrycznej mogą być używane do przechowywania energii wykorzystanej w ciągu dnia, aby móc ją użyć w nocy lub w czasie pochmurnej pogody.