Nik Shuliahin 💛💙/unsplash.com

Kto i jak może zdiagnozować depresję?

Depresja jest bardzo ciężkim do zdiagnozowania zaburzeniem psychicznym. Nie ma jednoznacznych badań, które wskazywałyby jasno, że cierpi się na depresję. W rozpoznawaniu tej choroby kluczowy jest kontakt z psychiatrą oraz psychologiem, którzy dopiero po lepszym poznaniu problemu pacjenta, mogą określić, czy to depresja i wdrożyć odpowiednie leczenie, zarówno w formie psychoterapii, jak i farmakologiczne.

Jak można zdiagnozować depresję?

Depresja to choroba przewlekła związana z zaburzeniami nastroju. Może ją zdiagnozować tylko specjalista z obszaru psychologii, psychiatra lub psycholog. Podczas wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad. Pytania dotyczą przede wszystkim objawów, których w ostatnim czasie doświadcza pacjent, tego od jak dawna trwają oraz jak wygląda styl życia pacjenta. Mogą pojawić się również pytania o relacje z bliskimi, środowisko pracy, dzieciństwo lub przyjmowanie używek i medykamentów. Leki mogą być zarówno przyczyną depresji, jak i czynnikiem jej nasilenia. Po wstępnym wywiadzie oraz ewentualnych zleconych badaniach laboratoryjnych specjalista może zaproponować psychoterapię lub terapię farmaceutyczną. Nierzadko pada sugestia, aby podjąć się tych obu metod leczenia jednocześnie. Jest to najskuteczniejszy sposób leczenia depresji.

Jakie są objawy depresji?

Do objawów depresji zalicza się przede wszystkim znaczący spadek nastroju. Osoba cierpiąca na to zaburzenie jest często przygnębiona, ma pesymistyczne, a nawet katastroficzne myśli, w cięższych stanach prowadzące do tendencji samobójczych. Cierpiącym na depresję brak motywacji do czegokolwiek. Nawet dotychczasowe zainteresowania stają się im całkowicie obojętne, a ich podejmowanie się nie sprawia już takiej przyjemności jak wcześniej. Takie osoby są bardzo często zmęczone, mało skupione, a ponadto mogą występować u nich problemy z pamięcią. Nierzadko pojawiają się u nich także zaburzenia snu, najczęściej bezsenność oraz zanik apetytu i jadłowstręt. Zwykle następuje spadek libido, obniżenie się napędu psychoruchowego, czy nawet nagłe obniżenie wagi.

Warto przy tym pamiętać, że objawy depresji są bardzo zróżnicowane. Średnio przyjmuje się, że wystarczą cztery objawy depresji utrzymujące się na dłużej niż dwa tygodnie, aby można było podejrzewać to zaburzenie. Wiele jednak również zależy od rodzaju depresji. W przypadku np. depresji atypowej większość z wymienianych objawów nie dotyczy chorego, bo zamiast spadku apetytu może zacząć się objadać, a do tego mogą cierpieć na nadmierną senność. Dlatego też leczenie depresji jest dobierane indywidualnie pod pacjenta, aby mogło być najefektywniejsze.

Kto może zdiagnozować depresję i w jaki sposób?

W celu dokładnej diagnozy należy udać się do lekarza psychiatry. Psychiatra ma wykształcenie zarówno w obszarze psychologicznym, jak i medycznym, dlatego ma prawo do przepisywania recept na leki oraz wystawiania zwolnień lekarskich w razie ewentualnej potrzeby. Można również udać się do lekarza rodzinnego. Jeżeli on zauważy objawy depresji, może zaproponować badanie u psychiatry, a także wystawić skierowanie do psychologa. Lekarz ogólny ma prawo do przepisania antydepresantów, jednak zaleca się potwierdzenia diagnozy przez psychiatrę. Na https://receptomat.pl/ można skonsultować się ze specjalistą online, który może zarówno wystawić e-receptę na leki antydepresyjne, jak i pomóc w znalezieniu odpowiedniego psychiatry, co jest bardzo ważne w efektywnym leczeniu każdych zaburzeń psychicznych.

Zdj. główne: Nik Shuliahin 💛💙/unsplash.com