Terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu ACT w kontekście uzależnień

Rozumienie terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT)

Terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) to jedna z form terapii poznawczo-behawioralnej, której głównym celem jest pomoc pacjentom w radzeniu sobie z wszelkimi formami negatywnych emocji i uczuć. Ta forma terapii pomaga pacjentom zrozumieć, że zmaganie się z uczuciami negatywnymi jest częścią naturalnego procesu życiowego, a nie czymś, co powinni próbować zaprzeczyć, unikać lub eliminować.

ACT jest szczególnie skuteczny w kontekście uzależnień. Działa poprzez nauczenie pacjentów, jak akceptować i działać mimo doświadczeń związanych z uzależnieniem. Ta technika pomaga im skupić się na swoim teraźniejszym doświadczeniu, jednocześnie planując przyszłe działania, które będą zgodne z ich wartościami i celami w życiu. terapia uzależnień Kraków

Jak działa ACT

ACT skupia się na sześciu kluczowych procesach, które razem pomagają pacjentom zmieniać swoje podejście do myśli, uczuć i doświadczeń związanych z uzależnieniem. Te sześć procesów to: kontakt z teraźniejszością, defuzja kognitywna, gotowość do akceptacji, ja jako kontekst, wartości i zaangażowane działanie. Kontakt z teraźniejszością pozwala pacjentom zaakceptować swoje bieżące doświadczenia, zamiast dążyć do zmiennych lub nieosiągalnych stanów emocjonalnych.

Defuzja kognitywna pomaga pacjentom spostrzegać myśli i emocje jako pojedyncze zdarzenia, a nie rzeczywiste fakty czy nieodzowne części ich tożsamości. Po trzecie, gotowość do akceptacji pozwala pacjentom otwarcie zaakceptować swoje doświadczenia, zamiast próbować je zmieniać lub unikać. Czwarty proces, ja jak kontekst, pomaga pacjentom zrozumieć, że są oddzieleni od swoich myśli i emocji, co jest kluczem do skonfrontowania i oporu przeciwko negatywnym wpływom uzależnienia. W końcu, procesy związane z wartościami i zaangażowanym działaniem skupiają się na identyfikacji i dążeniu do celów zgodnych z wartościami pacjenta.

Rola ACT w leczeniu uzależnień

ACT jest skuteczne w leczeniu różnych typów uzależnień, w tym nałogów od substancji chemicznych, takich jak alkohol i narkotyki, a także uzależnień behawioralnych, takich jak hazard czy jedzenie. Ta forma terapii pomaga pacjentom zrozumieć, że nie muszą dążyć do “pozbycia się” swojego uzależnienia, ale mogą nauczyć się je akceptować jako część swojego doświadczenia i podejmować decyzje, które są zgodne z ich wartościami.

ACT wprowadza pacjentów w trwałe zmiany w zachowaniu, które pomagają im podjąć decyzje zgodne z ich wartościami i celami, zamiast podejmować decyzje pod wpływem pragnienia lub przymusu. Dzięki temu ACT jest uważany za skuteczną terapię w długoterminowym zarządzaniu uzależnieniami, umożliwiając pacjentom lepszą kontrolę nad swoim życiem i osiągnięcie trwałej trzeźwości.